Egyéni felelősségvállaló nyilatkozat

   

  Vendégként/Vevőként az alábbi egyéni felelősségvállaló nyilatkozatot teszem saját nevemben és az általam kísért kiskorú vendég nevében.

  1. Cyberjump ÁSZF elfogadása

  Kijelentem, hogy a Cyberjump trambulin parkot üzemeltető Elevenpark Kft. Általános Szerződési Feltételeit tanulmányoztam, azt elfogadom.

  2. Cyberjump házirend betartása

  Kijelentem, hogy tanulmányoztam és elfogadom a Cyberjump trambulin park házirendjét. Vállalom, hogy a Cyberjump trambulin parkot csak a házirenddel összhangban, továbbá – a saját fizikai és mentális képességeimre figyelemmel – rendeltetésszerűen használom.

  Másoknak (is) történő jegy vásárlása esetén: Vállalom, hogy a vásárolt jegyeket csak olyan személynek adom át, akiket tájékoztattam arról, hogy a belépéshez regisztrációs eljárás lefolytatása szükséges – beleértve nyilatkozatok megtételét – saját magukra és az általuk esetlegesen kísért kiskorú vendégekre vonatkozóan. Regisztráció nélkül ugyanis nem lehetséges a Cyberjump trambulin parkba való belépés.

  3. Stabil testi és lelki állapot

  Vállalom, hogy a Cyberjump trambulin parkba csak akkor lépek be, amennyiben nem állok alkohol, gyógyszer, drog vagy más tudatmódosító szer hatása alatt, és nem szenvedek olyan betegségben, amely a pályák rendeltetésszerű igénybevételében akadályozna vagy amellyel magamnak, másoknak vagy a Cyberjump trambulin parknak aránytalan veszélyt okoznék.

  Vállalom továbbá, hogy a Cyberjump trambulin parkba csak akkor lépek be, amennyiben a park felelősségteljes igénybevételéhez szükséges fizikai és mentális adottságokkal, különösen megfelelő fegyelemmel, önértékeléssel, kockázat felmérési képességgel rendelkezem.

  Másoknak (is) történő jegy vásárlása esetén: Vállalom, hogy a vásárolt jegyeket csak olyan személynek adom, aki a fentieket szintén vállalja.

  4. További használati utasítások a helyszínen

  Tudomásul veszem, hogy adott esetben egyes játékoknak, berendezéseknek külön utasításai is lehetnek a helyszínen, melyeket keresni fogok és betartok.

  Másoknak (is) történő jegy vásárlása esetén: Vállalom, hogy a vásárolt jegyeket csak olyan személynek adom, aki a fentieket szintén vállalja.

  5. Veszélyek tudomásul vétele, használat saját felelősségre, kárviselés

  Tudomással bírok arról, hogy a Cyberjump trambulin park önmagában is balesetveszélyes. Ez fokozottan igaz, amennyiben a saját fizikai és mentális képességeimet túlbecsülve és ezáltal nem rendeltetésszerűen veszem igénybe azt. Vállalom, hogy az aránytalan veszélyeket kerülöm. Vállalom, hogy a harmadik személyeket aránytalanul veszélyeztető magatartást jelentem. Elfogadom, hogy a játékokat, berendezéseket saját felelősségemre használom. Megértettem és elfogadom, hogy a Cyberjump trambulin park üzemeltetőjének kárfelelőssége csak akkor állhat fent, ha a játékok, berendezések állapota nem felel meg a biztonságos, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot előírásainak. Az általam okozott károkat jelentem, megtérítem.

  Másoknak (is) történő jegy vásárlása esetén: Vállalom, hogy a vásárolt jegyeket csak olyan személynek adom, aki a fentieket szintén tudomásul veszi, elfogadja, illetve vállalja.

  6. Kísérői felelősség-vállalás

  Elfogadom, hogy amennyiben kiskorúakat viszek magammal a Cyberjump trambulin parkba, mint nagykorú kísérő felelek e személyekért.

  Másoknak (is) történő jegy vásárlása esetén: Vállalom, hogy a vásárolt jegyeket csak olyan személynek adom, aki a fentieket szintén vállalja.

  7. Utasítások követése

  Vállalom, hogy az Cyberjump csapatának – akár írásbeli, akár szóbeli – utasításait minden esetben követni fogom. Elfogadom, hogy a házirend megsértése vagy valamely utasítás megtagadása esetében – díj-visszatérítési és egyéb igény nélkül – felszólíthatnak a Cyberjump trambulin park elhagyására.

  Másoknak (is) történő jegy vásárlása esetén: Vállalom, hogy a vásárolt jegyeket csak olyan személynek adom, aki a fentieket szintén vállalja, illetve elfogadja.

  8. Kárigények intézése

  Megértettem és elfogadom, hogy felelősségbiztosítás-technikai okokból esetleges kárigényemet egyrészt haladéktalanul a helyszínen baleseti jegyzőkönyv felvétele mellett jeleznem, másrészt 6 (hat) hónapon belül írásban meghatároznom és számszerűsítenem kell.

  Másoknak (is) történő jegy vásárlása esetén: Vállalom, hogy a vásárolt jegyeket csak olyan személynek adom, aki a fentieket szintén vállalja, megértette és elfogadja.

  9. Nyilatkozatok kísért személyek nevében

  Megértettem, hogy amennyiben kiskorúakat szeretnék magammal vinni a Cyberjump trambulin parkba, azt csak akkor tehetem meg, amennyiben jogosult vagyok nevükben is elvégezni a regisztrációs eljárást (beleértve a fentieket vállalását). Amennyiben ehhez szülői hozzájárulás vagy meghatalmazás szükséges, úgy azt – saját érdekemben – előzetesen beszereztem. Így a fenti kötelezettségeket az általam felügyelt kiskorú személyek nevében is elfogadom.

  Másoknak (is) történő jegy vásárlása esetén: Vállalom, hogy a vásárolt jegyeket csak olyan személynek adom, aki a fentieket szintén megértette, elfogadja és vállalja.

   

  Letölthető - Nyomtatható verzió

   

  V02 - Budapest, 2017. szeptember 22.

  A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás
  Elfogadom